Нови съобщения На 14 февруари 2018 год. от 14.00 часа се открива изложбата "ОБИЧАМ ПЛАКАТА" в памет на големия български художник - плакатист БОЖИДАР ИКОНОМОВ.                                                                                                                                                

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ НГПИ „СВЕТИ ЛУКА“– СОФИЯ:

            1. Гергана Тошкова – Министерство на културата
            2. Биляна Савова
            3. Росица Рангелова
            4. Весела Щерева
            5. Вихра Огнянова – „Принт дизайн“ ООД, „Принт експо“ ЕТ


            Резервни членове:

            1. Ралица Базайтова – Министерство на културата
            2. Десислава Врабчарска
            3. Атанас Константинов – „Artefakti-contemporary jewelry objects“