Нови съобщения Третата изложба от проекта "УЧЕНИЦИТЕ", завършващи през тази учебна година "ОБЕКТИ" на Пеня Танева се открива на 20 април 2018г. в 14.00 часа.                                                                                                                                                

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ НГПИ „СВЕТИ ЛУКА“– СОФИЯ:

            1. Гергана Тошкова – Министерство на културата
            2. Биляна Савова
            3. Росица Рангелова
            4. Весела Щерева
            5. Вихра Огнянова – „Принт дизайн“ ООД, „Принт експо“ ЕТ


            Резервни членове:

            1. Ралица Базайтова – Министерство на културата
            2. Десислава Врабчарска
            3. Атанас Константинов – „Artefakti-contemporary jewelry objects“