Нови съобщения На 14 февруари 2018 год. от 14.00 часа се открива изложбата "ОБИЧАМ ПЛАКАТА" в памет на големия български художник - плакатист БОЖИДАР ИКОНОМОВ.                                                                                                                                                

                        СЪОБЩЕНИЕ

            От месец март 2015 г. функционира електронният дневник на НГПИ „Свети Лука” с адрес: www.e-school.bg
            Всеки родител може да намери интересуващата го информация след регистрация чрез уникален код,
            който може да получи от класния ръководител на ученика.

            • Декларация за информирано съгласие - виж тук
            • Заявление 3 дни отсъствия - виж тук
            • Заявление 7 дни отсъствия - виж тук