Нови съобщения Последната изложба от проекта "МОЯТ учител" се нарича "Споделен урок" на Юрий Василев и Елизар Милев се открива на 21 юни и ще продължи до 6 юли 2018.                                                                                                                                                

                        СЪОБЩЕНИЕ

            От месец март 2015 г. функционира електронният дневник на НГПИ „Свети Лука” с адрес: www.e-school.bg
            Всеки родител може да намери интересуващата го информация след регистрация чрез уникален код,
            който може да получи от класния ръководител на ученика.

            • Декларация за информирано съгласие - виж тук
            • Заявление 3 дни отсъствия - виж тук
            • Заявление 7 дни отсъствия - виж тук