Нови съобщения Коледната изложба-базар в Галерия "Свети Лука" ще продължи до 21 декември 2017 год.                                                                                                                                                

                       

            • Правилник - виж тук
            • Етичен кодекс - виж тук
            • Стратегия за развитието на НГПИ "Св. Лука" - София - виж тук
            • Справочник на Министерство на културата - виж тук