Нови съобщения Третата изложба от проекта "УЧЕНИЦИТЕ", завършващи през тази учебна година "ОБЕКТИ" на Пеня Танева се открива на 20 април 2018г. в 14.00 часа.                                                                                                                                                

                       

            • Правилник - виж тук
            • Етичен кодекс - виж тук
            • Стратегия за развитието на НГПИ "Св. Лука" - София - виж тук
            • Справочник на Министерство на културата - виж тук
            • Механизъм за противодействие на училищния тормоз - виж тук
            • Вътрешни правила за стипендии - виж тук