Нови съобщения На 14 февруари 2018 год. от 14.00 часа се открива изложбата "ОБИЧАМ ПЛАКАТА" в памет на големия български художник - плакатист БОЖИДАР ИКОНОМОВ.                                                                                                                                                

                       

            • Правилник - виж тук
            • Етичен кодекс - виж тук
            • Стратегия за развитието на НГПИ "Св. Лука" - София - виж тук
            • Справочник на Министерство на културата - виж тук
            • Механизъм за противодействие на училищния тормоз - виж тук
            • Вътрешни правила за стипендии - виж тук