Отчети

Финансови отчети

Финансов отчет 01.01.2019 - 30.6.2019 - Изтегли

Месечно разпределение на бюджета за 2019г. - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2019 - 31.3.2019 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2018 - 31.12.2018 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2018 - 30.9.2018 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2018 - 30.6.2018 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2018 - 31.3.2018 - Изтегли

Месечно разпределение на бюджета за 2018г. - Изтегли

Финансов отчет 2017 - Изтегли

Финансов отчет 2016 - Изтегли

Финансов отчет 2015 - Изтегли

Финансов отчет 2014 - Изтегли

Финансов отчет 2013 - Изтегли

Финансов отчет 2012 - Изтегли