Отчети

Финансови отчети

Финансов отчет 01.01.2021 - 30.06.2021 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2021 - 31.03.2021 - Изтегли

Месечно разпределение на бюджета за 2021г. - Изтегли

Финансов отчет 2020 - Изтегли

Финансов отчет 2019 - Изтегли

Финансов отчет 2018 - Изтегли

Финансов отчет 2017 - Изтегли

Финансов отчет 2016 - Изтегли

Финансов отчет 2015 - Изтегли

Финансов отчет 2014 - Изтегли

Финансов отчет 2013 - Изтегли

Финансов отчет 2012 - Изтегли