Отчети

Финансови отчети

Финансов отчет 01.01.2018 - 31.3.2018 - Изтегли

Месечно разпределение на бюджета за 2018г. - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2017 - 31.12.2017 - Изтегли

Финансов отчет 30.09.2017 - Изтегли

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на НГПИ "Св.Лука" към 30.09.2017г. - Изтегли

Финансов отчет 30.06.2017 - Изтегли

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на НГПИ "Св.Лука" към 31.03.2017г. - Изтегли

Месечно разпределение на бюджета за 2017г. - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2017 - 31.03.2017 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2016 - 31.12.2016 - Изтегли

Финансов отчет 30.09.2016 - Изтегли

Финансов отчет 30.06.2016 - Изтегли

Бюджет 01.01.2016 - 31.12.2016 - Изтегли

Финансов отчет 31.03.2016 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2015 - 31.12.2015 - Изтегли

Финансов отчет 30.09.2015 - Изтегли

Финансов отчет 30.06.2015 - Изтегли

Финансов отчет 31.03.2015 - Изтегли

Финансов отчет 01.01.2014 - 31.12.2014 - Изтегли

Финансов отчет 30.09.2014 - Изтегли

Финансов отчет 30.06.2014 - Изтегли

Финансов отчет 2014 - Изтегли

Финансов отчет 2013 - Изтегли

Финансов отчет 2012 - Изтегли