Директор – Лилия Балева тел.: 02/ 931 90 50, GSM: 0894 765 676; e-mail: sv_luka@abv.bg

Заместник-директор по учебната дейност – Албена Шишманова GSM: 0884 865 971

Заместник-директор по учебно-творческата дейност – Ралица Карапантева GSM: 0886 084587

Заместник-директор по учебно-творческата дейност – Илия Кралев GSM: 0884 862 768

Психолог – Надежда Николова GSM: 0885 814 527

Педагогически съветник – Мирослава Кантутис GSM: 0884 936 205

Ресурсен учител – Валентина Тодорова GSM: 0884 935 792

Счетоводство:

Главен счетоводител – Иваничка Лалова - Пиперова, тел.: 02/451 47 51

Касиер – Теменужка Георгиева, тел.: 02/832 11 74

Секретар – Румяна Калчева, тел.: 02/931 90 50

Адрес

Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ – София
бул. „Сливница“ № 134,
район „Възраждане“,
1303 – гр. София

е-mail: sv_luka@abv.bg

сайт на училището: http://ngpisvetiluka.com

тел.: 02/931 90 50